در حال بارگذاری ..
نرم افزار تلفن همراه 141
هم اکنون قابل دریافت است
ورود به سایت
اخبار و اطلاعیه ها
آخرین وضعیت راه های کشور - 27 خرداد ساعت 21:00 ( تاریخ :1398/3/27-ساعت: 21:08 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : -ترافیک سنگین در محور چالوس(شمال به جنوب) حدفاصل وینه تا بیلقان - تردد روان در محورهای هراز ،فیروزکوه و آزادراه رشت-قزوین(رفت وبرگشت) -در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی *آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

آخرین وضعیت راه های کشور - 27 خرداد ساعت 19:00 ( تاریخ :1398/3/27-ساعت: 19:04 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : -ترافیک سنگین در محور هراز (جنوب به شمال)محدوده سه راهی چلاو - تردد روان در محورهای چالوس ،فیروزکوه و آزادراه رشت-قزوین(رفت وبرگشت) -در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی *آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها :

آخرین وضعیت راه های کشور - 27 خرداد ساعت 17:00 ( تاریخ :1398/3/27-ساعت: 17:02 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - تردد روان در محورهای هراز،چالوس ،فیروزکوه و آزادراه رشت-قزوین(رفت وبرگشت) -در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی *آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها : -محورهای دارای ترافیک سنگین 1)آزادراه تهران-کرج محدوده

اطلاعیه مرکز مدیریت راه های کشور مورخ 27 خرداد 98 ( تاریخ :1398/3/27-ساعت: 15:31 )
براساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی، سامانه‌ های تردد شمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به ‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده،‌ مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آنها به ‌روال عادی در جریان است. طی شبانه ‌رو

آخرین وضعیت راه های کشور - 27 خرداد ساعت 15:00 ( تاریخ :1398/3/27-ساعت: 14:59 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - تردد روان در محورهای هراز،چالوس ،فیروزکوه و آزادراه رشت-قزوین(رفت وبرگشت) -در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی *آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها : -محور دارای ترافیک نیمه سنگین آزادراه قزوین-کرج محدود

آخرین وضعیت راه های کشور - 27 خرداد ساعت 11:00 ( تاریخ :1398/3/27-ساعت: 11:01 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : -ترافیک سنگین در محور هراز(رفت وبرگشت) محدوده های پلیس راه آمل، سه راهی چلاو - تردد روان در محورهای چالوس ،فیروزکوه و آزادراه رشت-قزوین(رفت وبرگشت) -در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی *آخرین وضعیت ترافی

آخرین وضعیت راه های کشور - 27 خرداد ساعت 10:00 ( تاریخ :1398/3/27-ساعت: 10:02 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : -ترافیک سنگین محور هراز(جنوب به شمال) محدوده سه راهی چلاو - تردد روان در محورهای چالوس ،فیروزکوه و آزادراه رشت-قزوین(رفت وبرگشت) -در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی *آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها : -م

آخرین وضعیت راه های کشور - 27 خرداد ساعت 09:00 ( تاریخ :1398/3/27-ساعت: 09:08 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - تردد روان در محورهای هراز،چالوس ،فیروزکوه و آزادراه رشت-قزوین(رفت وبرگشت) -در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی *آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها : -محورهای دارای ترافیک سنگین 1)آزادراه کرج-قزوین محدوده

آخرین وضعیت راه های کشور - 27 خرداد ساعت 08:00 ( تاریخ :1398/3/27-ساعت: 08:06 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : -ترافیک سنگین در محور چالوس (رفت وبرگشت) حدفاصل تونل 7 تا تکاور - تردد روان در محورهای هراز ،فیروزکوه و آزادراه رشت-قزوین(رفت وبرگشت) -در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی *آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها

آخرین وضعیت راه های کشور27-خرداد ساعت 07:00 ( تاریخ :1398/3/27-ساعت: 07:07 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - تردد روان در محورهای هراز،چالوس، فیروزکوه و آزادراه رشت-قزوین(رفت وبرگشت) -در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی *آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها: - ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران محدوده های پایانه