در حال بارگذاری ..
نرم افزار تلفن همراه 141
هم اکنون قابل دریافت است
ورود به سایت
اخبار و اطلاعیه ها
آخرین وضعیت راه های کشور - 2 شهریور ساعت 01:00 ( تاریخ :1398/6/2-ساعت: 01:07 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب محدوده های تونل کندوان،گچسر،نساء،همه جا،بیلقان (*در ضمن تردد وسایل نفلیه از ساعت 13 الی 2 بامداد روز بعد از مسیر جنوب به شمال محور چالوس ممنوع می باشد.) - ترافیک سنگین درم

آخرین وضعیت راه های کشور - 1 شهریور ساعت 24:00 ( تاریخ :1398/6/2-ساعت: 00:12 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب محدوده های مرزن آباد،پل زنگوله،تونل کندوان،گچسر،نساء،بیلقان (*در ضمن تردد وسایل نفلیه از ساعت 13 الی 2 بامداد روز بعد از مسیر جنوب به شمال محور چالوس ممنوع می باشد.) - ترا

"لغو محدودیت تردد محور هراز" ( تاریخ :1398/6/1-ساعت: 23:52 )
"لغو محدودیت تردد" 1 شهریور ساعت 23:30 استان های تهران و مازندران محور هراز(رودهن-آمل) محدودیت تردد کلیه وسایل نقلیه از مسیر جنوب به شمال، محور فوق رفع گردید.(تردد بصورت دو طرفه)

آخرین وضعیت راه های کشور - 1 شهریور ساعت 23:00 ( تاریخ :1398/6/1-ساعت: 23:07 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب محدوده های مرزن آباد،پل زنگوله،تونل کندوان،گچسر،نساء،بیلقان (*در ضمن تردد وسایل نفلیه از ساعت 13 الی 2 بامداد روز بعد از مسیر جنوب به شمال محور چالوس ممنوع می باشد.) - ترا

"انسداد مسیر" ( تاریخ :1398/6/1-ساعت: 22:37 )
"انسداد مسیر" 1 شهریور ساعت 18:00 استان سیستان وبلوچستان(جنوب) محور فنوج-کتیج-رمشک بدلیل طغیان رودخانه های محلی محور فوق، تا اطلاع بعدی مسدود می باشد.

آخرین وضعیت راه های کشور - 1 شهریور ساعت 21:00 ( تاریخ :1398/6/1-ساعت: 21:11 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب محدوده های مرزن آباد،پل زنگوله،نساء،ماهان،خوشبختی (*در ضمن تردد وسایل نفلیه از ساعت 13 الی 2 بامداد روز بعد از مسیر جنوب به شمال محور چالوس ممنوع می باشد.) - ترافیک سنگین

آخرین وضعیت راه های کشور - 1 شهریور ساعت 19:00 ( تاریخ :1398/6/1-ساعت: 18:59 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب محدوده های مرزن آباد،گچسر،گرماب (*در ضمن تردد وسایل نفلیه از ساعت 13 الی 2 بامداد روز بعد از مسیر جنوب به شمال محور چالوس ممنوع می باشد.) - ترافیک سنگین درمحور هراز مسیر ر

آخرین وضعیت راه های کشور - 1 شهریور ساعت 17:15 ( تاریخ :1398/6/1-ساعت: 17:20 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل مرزن آباد تا مکارود و محدوده هزارچم (*در ضمن تردد وسایل نفلیه از ساعت 13 الی 2 بامداد روز بعد از مسیر جنوب به شمال محور چالوس ممنوع می باشد.) - ترافیک سنگین درمحور

آخرین وضعیت راه های کشور - 1 شهریور ساعت 16:10 ( تاریخ :1398/6/1-ساعت: 16:21 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل مرزن آباد تا مکارود و محدوده های پل زنگوله،تونل کندوان،نساء (*در ضمن تردد وسایل نفلیه از ساعت 13 الی 2 بامداد روز بعد از مسیر جنوب به شمال محور چالوس ممنوع می باشد.)

آخرین وضعیت راه های کشور - 1 شهریور ساعت 15:00 ( تاریخ :1398/6/1-ساعت: 15:06 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل مرزن آباد تا مکارود و محدوده های سیاه بیشه،پل زنگوله،تونل کندوان و حدفاصل پیچ سرهنگ تا نساء در برخی از مقاطع (*در ضمن تردد وسایل نفلیه از ساعت 13 الی 2 بامداد روز بع