در حال بارگذاری ..
نرم افزار موبایل 141 هم اکنون قابل دریافت است
 دور بين هاي نظارت تصويري
 دستگاههاي تردد شمار برخط
 کارگاه های جاده ای
انسداد ها
امداد فنی خودرو
 وضعیت آب و هوا
پمپ بنزین
مجتمع های خدمات رفاهی
مساجد و نمازخانه ها
تصادفات
كاهش سرعت
راهدارخانه
بیمارستان ها و مجتمع های خدمات درمانی
تعمیرگاه ها
 تابلو هاي پيام متغير ( VMS)
سامانه هواشناسي جاده ای (RWIS)
تهران
تهران - ساوه (ابتداي ...
: سرعت73
روانوضعیت :
تهران
تهران - پرديس (ابتداي ...
: سرعت81
روانوضعیت :
تهران
ساوه - تهران (ابتداي ...
: سرعت73
روانوضعیت :
تهران
پرديس - تهران (ابتداي ...
: سرعت75
روانوضعیت :
تهران
دماوند - رودهن
: سرعت80
روانوضعیت :
قم
قم - سلفچگان
: سرعت84
روانوضعیت :
قم
آزادراه قم - تهران (نعلبندان)
: سرعت
نامشخصوضعیت :
قم
آزادراه تهران - قم (رستوران ...
: سرعت102
روانوضعیت :
قم
سلفچگان - قم
: سرعت89
روانوضعیت :
قم
آزادراه تهران - قم (نعلبندان)
: سرعت
نامشخصوضعیت :
قم
آزادراه کاشان - قم
: سرعت
نامشخصوضعیت :
مازندران
ساري - قائمشهر
: سرعت84
روانوضعیت :
مازندران
قائمشهر - ساري
: سرعت88
روانوضعیت :
مازندران
بابل - آمل (بزرگراه)
: سرعت73
روانوضعیت :
مازندران
گزنک - آمل
: سرعت79
روانوضعیت :
مازندران
آمل - بابل (بزرگراه)
: سرعت84
روانوضعیت :
مازندران
آمل - گزنک
: سرعت86
روانوضعیت :
مازندران
بابل - قائمشهر
: سرعت77
روانوضعیت :
مازندران
قائمشهر - بابل
: سرعت72
روانوضعیت :
مازندران
قائمشهر - سوادکوه
: سرعت88
روانوضعیت :
البرز
آزادراه کرج - تهران کيلومتر25
: سرعت64
روانوضعیت :
البرز
کرج - چالوس مقطع پوركان
: سرعت47
روانوضعیت :
البرز
آزادراه کرج - قزوين (گلشهر)
: سرعت87
نیمه سنگینوضعیت :
البرز
آزادراه تهران - کرج کيلومتر25
: سرعت37
سنگینوضعیت :
البرز
چالوس - کرج مقطع پوركان
: سرعت47
نیمه سنگینوضعیت :
البرز
آزادراه قزوين - کرج (گلشهر)
: سرعت72
روانوضعیت :
اصفهان
اصفهان - مورچه خورت
: سرعت81
روانوضعیت :
آذربايجان شرقي
تبريز - ايلخچي
: سرعت73
روانوضعیت :
آذربايجان شرقي
ايلخچي - تبريز
: سرعت82
روانوضعیت :
خراسان رضوي
مشهد - چناران
: سرعت87
روانوضعیت :
خوزستان
ماهشهر - بندرامام
: سرعت108
روانوضعیت :
فارس
شيراز (اکبر آباد) - مرودشت ...
: سرعت85
روانوضعیت :
مرکزي
دليجان - سلفچگان
: سرعت83
روانوضعیت :
گيلان
لاهيجان - آستانه
: سرعت71
روانوضعیت :
گيلان
آزادراه امام زاده هاشم ...
: سرعت85
روانوضعیت :
گيلان
آزادراه رودبار - امام ...
: سرعت104
روانوضعیت :
آذربايجان غربي
اروميه - تبريز (شهيد ...
: سرعت91
روانوضعیت :
هرمزگان
حاجي آباد (فين) - بندر ...
: سرعت76
روانوضعیت :
هرمزگان
حاجي آباد (سرچاهان) - ...
: سرعت81
روانوضعیت :
زنجان
آزادراه زنجان - قزوين
: سرعت96
روانوضعیت :
اردبيل
اردبيل - آستارا
: سرعت65
روانوضعیت :
گلستان
گرگان - علي آباد
: سرعت79
روانوضعیت :