در حال بارگذاری ..
نرم افزار موبایل 141 هم اکنون قابل دریافت است
 دور بين هاي نظارت تصويري
 دستگاههاي تردد شمار برخط
 کارگاه های جاده ای
انسداد ها
امداد فنی خودرو
 وضعیت آب و هوا
پمپ بنزین
مجتمع های خدمات رفاهی
مساجد و نمازخانه ها
تصادفات
كاهش سرعت
راهدارخانه
بیمارستان ها و مجتمع های خدمات درمانی
تعمیرگاه ها
 تابلو هاي پيام متغير ( VMS)
سامانه هواشناسي جاده ای (RWIS)
تهران
تهران - ساوه (ابتداي ...
: سرعت73
روانوضعیت :
تهران
تهران - پرديس (ابتداي ...
: سرعت80
روانوضعیت :
تهران
ساوه - تهران (ابتداي ...
: سرعت77
روانوضعیت :
تهران
پرديس - تهران (ابتداي ...
: سرعت78
روانوضعیت :
تهران
دماوند - رودهن
: سرعت89
روانوضعیت :
قم
قم - سلفچگان
: سرعت89
روانوضعیت :
قم
آزادراه قم - تهران (نعلبندان)
: سرعت
نامشخصوضعیت :
قم
آزادراه تهران - قم (رستوران ...
: سرعت103
روانوضعیت :
قم
سلفچگان - قم
: سرعت93
روانوضعیت :
قم
آزادراه تهران - قم (نعلبندان)
: سرعت
نامشخصوضعیت :
قم
آزادراه کاشان - قم
: سرعت92
روانوضعیت :
مازندران
ساري - قائمشهر
: سرعت82
روانوضعیت :
مازندران
قائمشهر - ساري
: سرعت84
روانوضعیت :
مازندران
بابل - آمل (بزرگراه)
: سرعت67
روانوضعیت :
مازندران
گزنک - آمل
: سرعت74
روانوضعیت :
مازندران
آمل - بابل (بزرگراه)
: سرعت82
روانوضعیت :
مازندران
آمل - گزنک
: سرعت82
روانوضعیت :
مازندران
بابل - قائمشهر
: سرعت73
روانوضعیت :
مازندران
قائمشهر - بابل
: سرعت68
روانوضعیت :
مازندران
قائمشهر - سوادکوه
: سرعت91
روانوضعیت :
البرز
آزادراه کرج - تهران کيلومتر25
: سرعت71
روانوضعیت :
البرز
کرج - چالوس مقطع پوركان
: سرعت51
روانوضعیت :
البرز
آزادراه کرج - قزوين (گلشهر)
: سرعت99
روانوضعیت :
البرز
آزادراه تهران - کرج کيلومتر25
: سرعت115
روانوضعیت :
البرز
چالوس - کرج مقطع پوركان
: سرعت60
روانوضعیت :
البرز
آزادراه قزوين - کرج (گلشهر)
: سرعت84
نیمه سنگینوضعیت :
اصفهان
اصفهان - مورچه خورت
: سرعت80
روانوضعیت :
آذربايجان شرقي
تبريز - ايلخچي
: سرعت
نامشخصوضعیت :
آذربايجان شرقي
ايلخچي - تبريز
: سرعت
نامشخصوضعیت :
خراسان رضوي
مشهد - چناران
: سرعت81
روانوضعیت :
خوزستان
ماهشهر - بندرامام
: سرعت112
روانوضعیت :
فارس
شيراز (اکبر آباد) - مرودشت ...
: سرعت86
روانوضعیت :
مرکزي
دليجان - سلفچگان
: سرعت
نامشخصوضعیت :
گيلان
لاهيجان - آستانه
: سرعت73
روانوضعیت :
گيلان
آزادراه امام زاده هاشم ...
: سرعت86
روانوضعیت :
گيلان
آزادراه رودبار - امام ...
: سرعت100
روانوضعیت :
آذربايجان غربي
اروميه - تبريز (شهيد ...
: سرعت85
روانوضعیت :
هرمزگان
حاجي آباد (فين) - بندر ...
: سرعت
نامشخصوضعیت :
هرمزگان
حاجي آباد (سرچاهان) - ...
: سرعت79
روانوضعیت :
زنجان
آزادراه زنجان - قزوين
: سرعت93
روانوضعیت :
اردبيل
اردبيل - آستارا
: سرعت96
روانوضعیت :
گلستان
گرگان - علي آباد
: سرعت79
روانوضعیت :