در حال بارگذاری ..
نرم افزار تلفن همراه 141
هم اکنون قابل دریافت است
ورود به سایت
محاسبه زمان سفر
آزاد راه تهران - قم
زمان سفر:
1 ساعت 9 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
آزاد راه تهران - قم
زمان سفر:
1 ساعت 9 دقیقه
عوارضی تهران - فرودگاه امام خمینی
14 دقیقه
فرودگاه امام خمینی - علی آباد
24 دقیقه
علی آباد - عوارضی قم
31 دقیقه
عوارضی قم
آزادراه قم -تهران
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
آزادراه قم -تهران
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه
عوارضی قم - علی آباد
35 دقیقه
علی آباد - فرودگاه امام خمینی
22 دقیقه
فرودگاه امام خمینی - عوارضی تهران
14 دقیقه
عوارضی تهران
تهران - سمنان
زمان سفر:
2 ساعت 27 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
تهران - سمنان
زمان سفر:
2 ساعت 27 دقیقه
خاورشهر - شریف آباد
25 دقیقه
شریف آباد - گرمسار
37 دقیقه
گرمسار - سمنان
1 ساعت 25 دقیقه
سمنان
سمنان - تهران
زمان سفر:
2 ساعت 25 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
سمنان - تهران
زمان سفر:
2 ساعت 25 دقیقه
سمنان - گرمسار
1 ساعت 22 دقیقه
گرمسار - شریف آباد
39 دقیقه
شریف آباد - خاورشهر
24 دقیقه
خاورشهر
آزادراه تهران - ساوه
زمان سفر:
1 ساعت 5 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
آزادراه تهران - ساوه
زمان سفر:
1 ساعت 5 دقیقه
عوارضی تهران ساوه - پرند
14 دقیقه
پرند - همدان
40 دقیقه
همدان - ساوه
11 دقیقه
ساوه
آزادراه ساوه - تهران
زمان سفر:
1 ساعت 8 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
آزادراه ساوه - تهران
زمان سفر:
1 ساعت 8 دقیقه
ساوه - همدان
16 دقیقه
همدان - پرند
39 دقیقه
پرند - عوارضی تهران ساوه
13 دقیقه
عوارضی تهران ساوه
تهران - آمل (هراز)
زمان سفر:
2 ساعت 20 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
تهران - آمل (هراز)
زمان سفر:
2 ساعت 20 دقیقه
بابائی - بومهن
20 دقیقه
بومهن - آبعلی
12 دقیقه
آبعلی - امام زاده هاشم
14 دقیقه
امام زاده هاشم - گزنک
33 دقیقه
گزنک - الیمستان
33 دقیقه
الیمستان - آمل
28 دقیقه
آمل
آمل - تهران (هراز)
زمان سفر:
3 ساعت 2 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
آمل - تهران (هراز)
زمان سفر:
3 ساعت 2 دقیقه
آمل - الیمستان
28 دقیقه
الیمستان - گزنک
50 دقیقه
گزنک - امام زاده هاشم
46 دقیقه
امام زاده هاشم - آبعلی
20 دقیقه
آبعلی - بومهن
25 دقیقه
بومهن - بابائی
13 دقیقه
بابائی
تهران - قائم شهر (فیروزکوه)
زمان سفر:
2 ساعت 53 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
تهران - قائم شهر (فیروزکوه)
زمان سفر:
2 ساعت 53 دقیقه
بابائی - بومهن(جاده قدیم)
20 دقیقه
بومهن(جاده قدیم) - دماوند
17 دقیقه
دماوند - فیروزکوه
53 دقیقه
فیروزکوه - ورسک
23 دقیقه
ورسک - شیرگاه
49 دقیقه
شیرگاه - قائم شهر
11 دقیقه
قائم شهر
قائم شهر - تهران (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 16 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
قائم شهر - تهران (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 16 دقیقه
قائم شهر - شیرگاه
12 دقیقه
شیرگاه - ورسک
56 دقیقه
ورسک - فیروزکوه
28 دقیقه
فیروزکوه - دماوند
1 ساعت 7 دقیقه
دماوند- بومهن(جاده قدیم)
20 دقیقه
بومهن(جاده قدیم) - بابائی
13 دقیقه
کرج - چالوس
زمان سفر:
3 ساعت 28 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
کرج - چالوس
زمان سفر:
3 ساعت 28 دقیقه
کلاک - بیلقان
23 دقیقه
بیلقان - سدکرج
27 دقیقه
سدکرج - گچسر
55 دقیقه
گچسر - هزارچم
46 دقیقه
هزارچم - مرزن آباد
33 دقیقه
مرزن آباد - چالوس
24 دقیقه
چالوس
چالوس - کرج
زمان سفر:
4 ساعت 4 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
چالوس - کرج
زمان سفر:
4 ساعت 4 دقیقه
چالوس - مرزن آباد
24 دقیقه
مرزن آباد - هزارچم
1 ساعت 8 دقیقه
هزارچم - گچسر
57 دقیقه
گچسر - سدکرج
52 دقیقه
سدکرج - بیلقان
28 دقیقه
بیلقان - کلاک
15 دقیقه
کلاک
آزادراه کرج - قزوین
زمان سفر:
1 ساعت 22 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
آزادراه کرج - قزوین
زمان سفر:
1 ساعت 22 دقیقه
کلاک - شاهین ویلا
12 دقیقه
شاهین ویلا - نظرآباد
18 دقیقه
نظرآباد - قزوین
52 دقیقه
قزوین
آزادراه قزوین - کرج
زمان سفر:
1 ساعت 36 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
آزادراه قزوین - کرج
زمان سفر:
1 ساعت 36 دقیقه
قزوین - نظرآباد
48 دقیقه
نظرآباد - شاهین ویلا
36 دقیقه
شاهین ویلا - کلاک
12 دقیقه
کلاک
اراک - خرم آباد
زمان سفر:
2 ساعت 17 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:11
مسیر:
اراک - خرم آباد
زمان سفر:
2 ساعت 17 دقیقه
اراک - بروجرد
1 ساعت 11 دقیقه
بروجرد - چلان چولان
17 دقیقه
چلان چولان - خرم آباد
49 دقیقه
خرم آباد
خرم آباد - اراک
زمان سفر:
2 ساعت 25 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:11
مسیر:
خرم آباد - اراک
زمان سفر:
2 ساعت 25 دقیقه
خرم اباد - چلان چولان
52 دقیقه
چلان چولان - بروجرد
17 دقیقه
بروجرد - اراک
1 ساعت 16 دقیقه
اراک
آزادراه قزوین - رشت
زمان سفر:
2 ساعت 5 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
آزادراه قزوین - رشت
زمان سفر:
2 ساعت 5 دقیقه
قزوین - لوشان
47 دقیقه
لوشان - رودبار
35 دقیقه
رودبار - امام زاده هاشم
19 دقیقه
امام زاده هاشم - رشت
24 دقیقه
رشت
آزادراه رشت - قزوین
زمان سفر:
2 ساعت 10 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
آزادراه رشت - قزوین
زمان سفر:
2 ساعت 10 دقیقه
رشت - امام زاده هاشم
24 دقیقه
امام زاده هاشم - رودبار
27 دقیقه
رودبار - لوشان
27 دقیقه
لوشان - قزوین
52 دقیقه
قزوین
ارومیه - مهاباد
زمان سفر:
1 ساعت 10 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
ارومیه - مهاباد
زمان سفر:
1 ساعت 10 دقیقه
ارومیه - رشکان
20 دقیقه
رشکان - محمدیار
28 دقیقه
محمدیار - مهاباد
22 دقیقه
مهاباد
مهاباد - ارومیه
زمان سفر:
1 ساعت 19 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
مهاباد - ارومیه
زمان سفر:
1 ساعت 19 دقیقه
مهاباد - محمدیار
24 دقیقه
محمدیار - رشکان
30 دقیقه
رشکان - ارومیه
25 دقیقه
ارومیه
اصفهان - دلیجان
زمان سفر:
2 ساعت 8 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:11
مسیر:
اصفهان - دلیجان
زمان سفر:
2 ساعت 8 دقیقه
اصفهان - میمه
38 دقیقه
میمه - دلیجان
47 دقیقه
دلیجان - سلفچگان
43 دقیقه
سلفچگان
دلیجان - اصفهان
زمان سفر:
2 ساعت 8 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:11
مسیر:
دلیجان - اصفهان
زمان سفر:
2 ساعت 8 دقیقه
سلفچگان - دلیجان
42 دقیقه
دلیجان - میمه
50 دقیقه
میمه - اصفهان
36 دقیقه
اصفهان
آزادراه گرمسار - قم
زمان سفر:
1 ساعت 47 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
آزادراه گرمسار - قم
زمان سفر:
1 ساعت 47 دقیقه
گرمسار - قم
1 ساعت 47 دقیقه
قم
آزادراه قم - گرمسار
زمان سفر:
1 ساعت 52 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
آزادراه قم - گرمسار
زمان سفر:
1 ساعت 52 دقیقه
قم - گرمسار
1 ساعت 52 دقیقه
گرمسار
آزادراه قزوین - زنجان
زمان سفر:
2 ساعت 8 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
آزادراه قزوین - زنجان
زمان سفر:
2 ساعت 8 دقیقه
قزوین - ابهر
1 ساعت 10 دقیقه
ابهر - زنجان
58 دقیقه
زنجان
آزادراه زنجان - قزوین
زمان سفر:
1 ساعت 52 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
آزادراه زنجان - قزوین
زمان سفر:
1 ساعت 52 دقیقه
زنجان - ابهر
1 ساعت 10 دقیقه
ابهر - قزوین
42 دقیقه
قزوین
آزادراه زنجان - تبریز
زمان سفر:
2 ساعت 56 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
آزادراه زنجان - تبریز
زمان سفر:
2 ساعت 56 دقیقه
زنجان - سرچم
43 دقیقه
سرچم - بستان آباد
1 ساعت 45 دقیقه
بستان آباد - تبریز
28 دقیقه
تبریز
آزادراه تبریز - زنجان
زمان سفر:
2 ساعت 51 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
آزادراه تبریز - زنجان
زمان سفر:
2 ساعت 51 دقیقه
تبریز - بستان آباد
24 دقیقه
بستان آباد - سرچم
1 ساعت 46 دقیقه
سرچم - زنجان
41 دقیقه
زنجان
آزادراه تهران - کرج
زمان سفر:
16 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
آزادراه تهران - کرج
زمان سفر:
16 دقیقه
تهران - کلاک
16 دقیقه
کلاک
آزادراه کرج - تهران
زمان سفر:
20 دقیقه بروزرسانی : 1397/7/27 - 5:10
مسیر:
آزادراه کرج - تهران
زمان سفر:
20 دقیقه
کلاک - تهران
20 دقیقه
تهران