در حال بارگذاری ..
نرم افزار تلفن همراه 141
هم اکنون قابل دریافت است
ورود به سایت
محاسبه زمان سفر
آزاد راه تهران - قم
زمان سفر:
1 ساعت 8 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
آزاد راه تهران - قم
زمان سفر:
1 ساعت 8 دقیقه
عوارضی تهران - فرودگاه امام خمینی
13 دقیقه
فرودگاه امام خمینی - علی آباد
23 دقیقه
علی آباد - عوارضی قم
32 دقیقه
عوارضی قم
آزادراه قم -تهران
زمان سفر:
1 ساعت 10 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
آزادراه قم -تهران
زمان سفر:
1 ساعت 10 دقیقه
عوارضی قم - علی آباد
32 دقیقه
علی آباد - فرودگاه امام خمینی
23 دقیقه
فرودگاه امام خمینی - عوارضی تهران
15 دقیقه
عوارضی تهران
تهران - سمنان
زمان سفر:
2 ساعت 18 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
تهران - سمنان
زمان سفر:
2 ساعت 18 دقیقه
خاورشهر - شریف آباد
30 دقیقه
شریف آباد - گرمسار
37 دقیقه
گرمسار - سمنان
1 ساعت 11 دقیقه
سمنان
سمنان - تهران
زمان سفر:
2 ساعت 17 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
سمنان - تهران
زمان سفر:
2 ساعت 17 دقیقه
سمنان - گرمسار
1 ساعت 8 دقیقه
گرمسار - شریف آباد
38 دقیقه
شریف آباد - خاورشهر
31 دقیقه
خاورشهر
آزادراه تهران - ساوه
زمان سفر:
1 ساعت 9 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
آزادراه تهران - ساوه
زمان سفر:
1 ساعت 9 دقیقه
عوارضی تهران ساوه - پرند
18 دقیقه
پرند - همدان
40 دقیقه
همدان - ساوه
11 دقیقه
ساوه
آزادراه ساوه - تهران
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
آزادراه ساوه - تهران
زمان سفر:
1 ساعت 11 دقیقه
ساوه - همدان
14 دقیقه
همدان - پرند
40 دقیقه
پرند - عوارضی تهران ساوه
17 دقیقه
عوارضی تهران ساوه
سمنان - مشهد
زمان سفر:
7 ساعت 18 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
سمنان - مشهد
زمان سفر:
7 ساعت 18 دقیقه
دامغان - شاهرود
42 دقیقه
شاهرود - سبزوار
2 ساعت 42 دقیقه
سبزوار - نیشابور
1 ساعت 6 دقیقه
نیشابور - باغچه
1 ساعت
باغچه - مشهد
35 دقیقه
سمنان - دامغان
1 ساعت 14 دقیقه
دامغان
مشهد - سمنان
زمان سفر:
7 ساعت 15 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
مشهد - سمنان
زمان سفر:
7 ساعت 15 دقیقه
مشهد - باغچه
35 دقیقه
باغچه - نیشابود
60 دقیقه
نیشابور - سبزوار
1 ساعت 6 دقیقه
سبزوار - شاهرود
2 ساعت 47 دقیقه
شاهرود - دامغان
39 دقیقه
دامغان - سمنان
1 ساعت 10 دقیقه
سمنان
مشهد - بجنورد
زمان سفر:
2 ساعت 37 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
مشهد - بجنورد
زمان سفر:
2 ساعت 37 دقیقه
مشهد - چناران
17 دقیقه
چناران - قوچان
49 دقیقه
قوچان - شیروان
48 دقیقه
شیروان - بجنورد
43 دقیقه
بجنورد
بجنورد - مشهد
زمان سفر:
2 ساعت 30 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
بجنورد - مشهد
زمان سفر:
2 ساعت 30 دقیقه
بجنورد - شیروان
41 دقیقه
شیروان - قوچان
45 دقیقه
قوچان - چناران
48 دقیقه
چناران - مشهد
16 دقیقه
مشهد
بجنورد - گرگان
زمان سفر:
4 ساعت 24 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
بجنورد - گرگان
زمان سفر:
4 ساعت 24 دقیقه
بجنورد - چمن بید
1 ساعت 24 دقیقه
چمن بید - جنگل گلستان
1 ساعت 8 دقیقه
جنگل گلستان - آزادشهر
51 دقیقه
آزادشهر - گرگان
1 ساعت 1 دقیقه
گرگان
گرگان - بجنورد
زمان سفر:
4 ساعت 46 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
گرگان - بجنورد
زمان سفر:
4 ساعت 46 دقیقه
گرگان - آزادشهر
1 ساعت 38 دقیقه
آزادشهر - جنگل گلستان
1 ساعت 8 دقیقه
جنگل گلستان - چمن بید
57 دقیقه
چمن بید - بجنورد
1 ساعت 3 دقیقه
بجنورد
تهران - آمل (هراز)
زمان سفر:
2 ساعت 45 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
تهران - آمل (هراز)
زمان سفر:
2 ساعت 45 دقیقه
بابائی - بومهن
20 دقیقه
بومهن - آبعلی
19 دقیقه
آبعلی - امام زاده هاشم
15 دقیقه
امام زاده هاشم - گزنک
40 دقیقه
گزنک - الیمستان
42 دقیقه
الیمستان - آمل
30 دقیقه
آمل
آمل - تهران (هراز)
زمان سفر:
2 ساعت 53 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
آمل - تهران (هراز)
زمان سفر:
2 ساعت 53 دقیقه
آمل - الیمستان
30 دقیقه
الیمستان - گزنک
42 دقیقه
گزنک - امام زاده هاشم
41 دقیقه
امام زاده هاشم - آبعلی
16 دقیقه
آبعلی - بومهن
24 دقیقه
بومهن - بابائی
21 دقیقه
بابائی
تهران - قائم شهر (فیروزکوه)
زمان سفر:
2 ساعت 59 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
تهران - قائم شهر (فیروزکوه)
زمان سفر:
2 ساعت 59 دقیقه
بابائی - بومهن(جاده قدیم)
20 دقیقه
بومهن(جاده قدیم) - دماوند
19 دقیقه
دماوند - فیروزکوه
54 دقیقه
فیروزکوه - ورسک
24 دقیقه
ورسک - شیرگاه
47 دقیقه
شیرگاه - قائم شهر
15 دقیقه
قائم شهر
قائم شهر - تهران (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 16 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
قائم شهر - تهران (فیروزکوه)
زمان سفر:
3 ساعت 16 دقیقه
قائم شهر - شیرگاه
16 دقیقه
شیرگاه - ورسک
56 دقیقه
ورسک - فیروزکوه
30 دقیقه
فیروزکوه - دماوند
57 دقیقه
دماوند- بومهن(جاده قدیم)
17 دقیقه
بومهن(جاده قدیم) - بابائی
21 دقیقه
کرج - چالوس
زمان سفر:
3 ساعت 13 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
کرج - چالوس
زمان سفر:
3 ساعت 13 دقیقه
کلاک - بیلقان
18 دقیقه
بیلقان - سدکرج
26 دقیقه
سدکرج - گچسر
47 دقیقه
گچسر - هزارچم
44 دقیقه
هزارچم - مرزن آباد
34 دقیقه
مرزن آباد - چالوس
25 دقیقه
چالوس
چالوس - کرج
زمان سفر:
3 ساعت 11 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
چالوس - کرج
زمان سفر:
3 ساعت 11 دقیقه
چالوس - مرزن آباد
23 دقیقه
مرزن آباد - هزارچم
35 دقیقه
هزارچم - گچسر
45 دقیقه
گچسر - سدکرج
46 دقیقه
سدکرج - بیلقان
30 دقیقه
بیلقان - کلاک
12 دقیقه
کلاک
آزادراه کرج - قزوین
زمان سفر:
1 ساعت 30 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
آزادراه کرج - قزوین
زمان سفر:
1 ساعت 30 دقیقه
کلاک - شاهین ویلا
39 دقیقه
شاهین ویلا - نظرآباد
21 دقیقه
نظرآباد - قزوین
31 دقیقه
قزوین
آزادراه قزوین - کرج
زمان سفر:
1 ساعت 17 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
آزادراه قزوین - کرج
زمان سفر:
1 ساعت 17 دقیقه
قزوین - نظرآباد
31 دقیقه
نظرآباد - شاهین ویلا
24 دقیقه
شاهین ویلا - کلاک
22 دقیقه
کلاک
اراک - خرم آباد
زمان سفر:
2 ساعت 21 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
اراک - خرم آباد
زمان سفر:
2 ساعت 21 دقیقه
اراک - بروجرد
1 ساعت 13 دقیقه
بروجرد - چلان چولان
18 دقیقه
چلان چولان - خرم آباد
50 دقیقه
خرم آباد
خرم آباد - اراک
زمان سفر:
2 ساعت 24 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
خرم آباد - اراک
زمان سفر:
2 ساعت 24 دقیقه
خرم اباد - چلان چولان
51 دقیقه
چلان چولان - بروجرد
18 دقیقه
بروجرد - اراک
1 ساعت 15 دقیقه
اراک
آزادراه قزوین - رشت
زمان سفر:
2 ساعت 20 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
آزادراه قزوین - رشت
زمان سفر:
2 ساعت 20 دقیقه
قزوین - لوشان
47 دقیقه
لوشان - رودبار
20 دقیقه
رودبار - امام زاده هاشم
40 دقیقه
امام زاده هاشم - رشت
34 دقیقه
رشت
آزادراه رشت - قزوین
زمان سفر:
2 ساعت 1 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
آزادراه رشت - قزوین
زمان سفر:
2 ساعت 1 دقیقه
رشت - امام زاده هاشم
30 دقیقه
امام زاده هاشم - رودبار
23 دقیقه
رودبار - لوشان
19 دقیقه
لوشان - قزوین
49 دقیقه
قزوین
ارومیه - مهاباد
زمان سفر:
1 ساعت 23 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
ارومیه - مهاباد
زمان سفر:
1 ساعت 23 دقیقه
ارومیه - رشکان
25 دقیقه
رشکان - محمدیار
31 دقیقه
محمدیار - مهاباد
27 دقیقه
مهاباد
مهاباد - ارومیه
زمان سفر:
1 ساعت 24 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
مهاباد - ارومیه
زمان سفر:
1 ساعت 24 دقیقه
مهاباد - محمدیار
27 دقیقه
محمدیار - رشکان
32 دقیقه
رشکان - ارومیه
25 دقیقه
ارومیه
اصفهان - دلیجان
زمان سفر:
2 ساعت 18 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
اصفهان - دلیجان
زمان سفر:
2 ساعت 18 دقیقه
اصفهان - میمه
42 دقیقه
میمه - دلیجان
50 دقیقه
دلیجان - سلفچگان
46 دقیقه
سلفچگان
دلیجان - اصفهان
زمان سفر:
2 ساعت 15 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
دلیجان - اصفهان
زمان سفر:
2 ساعت 15 دقیقه
سلفچگان - دلیجان
46 دقیقه
دلیجان - میمه
51 دقیقه
میمه - اصفهان
38 دقیقه
اصفهان
مشهد - تربت حیدریه
زمان سفر:
1 ساعت 26 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
مشهد - تربت حیدریه
زمان سفر:
1 ساعت 26 دقیقه
مشهد - تربت حیدریه
1 ساعت 26 دقیقه
تربت حیدریه
تربت حیدریه - مشهد
زمان سفر:
1 ساعت 30 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
تربت حیدریه - مشهد
زمان سفر:
1 ساعت 30 دقیقه
تربت حیدریه - مشهد
1 ساعت 30 دقیقه
مشهد
آزادراه گرمسار - قم
زمان سفر:
1 ساعت 23 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
آزادراه گرمسار - قم
زمان سفر:
1 ساعت 23 دقیقه
گرمسار - قم
1 ساعت 23 دقیقه
قم
آزادراه قم - گرمسار
زمان سفر:
1 ساعت 25 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
آزادراه قم - گرمسار
زمان سفر:
1 ساعت 25 دقیقه
قم - گرمسار
1 ساعت 25 دقیقه
گرمسار
آزادراه قزوین - زنجان
زمان سفر:
1 ساعت 37 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
آزادراه قزوین - زنجان
زمان سفر:
1 ساعت 37 دقیقه
قزوین - ابهر
46 دقیقه
ابهر - زنجان
51 دقیقه
زنجان
آزادراه زنجان - قزوین
زمان سفر:
1 ساعت 34 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
آزادراه زنجان - قزوین
زمان سفر:
1 ساعت 34 دقیقه
زنجان - ابهر
50 دقیقه
ابهر - قزوین
44 دقیقه
قزوین
آزادراه زنجان - تبریز
زمان سفر:
2 ساعت 46 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
آزادراه زنجان - تبریز
زمان سفر:
2 ساعت 46 دقیقه
زنجان - سرچم
45 دقیقه
سرچم - بستان آباد
1 ساعت 34 دقیقه
بستان آباد - تبریز
27 دقیقه
تبریز
آزادراه تبریز - زنجان
زمان سفر:
2 ساعت 48 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
آزادراه تبریز - زنجان
زمان سفر:
2 ساعت 48 دقیقه
تبریز - بستان آباد
27 دقیقه
بستان آباد - سرچم
1 ساعت 37 دقیقه
سرچم - زنجان
44 دقیقه
زنجان
آزادراه تهران - کرج
زمان سفر:
31 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
آزادراه تهران - کرج
زمان سفر:
31 دقیقه
تهران - کلاک
31 دقیقه
کلاک
آزادراه کرج - تهران
زمان سفر:
16 دقیقه بروزرسانی : 1396/11/02   7:45:00
مسیر:
آزادراه کرج - تهران
زمان سفر:
16 دقیقه
کلاک - تهران
16 دقیقه
تهران