در حال بارگذاری ..
نرم افزار موبایل 141 هم اکنون قابل دریافت است
رخدادهای جاده ای
تصادفات
کارگاه های جاده ای
ردیفمحل تصادفتاریخ رخدادزمان رخداد
1تصادف در میدان 72-شهرقائم1396/03/0608:43
2تصادف در اصفهان - شهرضا1396/03/0608:10
3تصادف در تقاطع سوك چم - مشهدارده*1396/03/0607:02
4تصادف در ابتداوانتهای رمپ خروجی ك*1396/03/0606:16
5تصادف در جیرفت - سد هلیل1396/03/0606:00
6تصادف در نقده - پیرانشهر1396/03/0605:06
7تصادف در رودبار - بهادرآباد1396/03/0601:30
8تصادف در برازجان- اهرم1396/03/0600:35
ردیفمحل رخدادتاریخ رخدادزمان رخداد
1كارگاه جاده ای در جیرفت- فاریاب1396/03/0617:48
2كارگاه جاده ای در جیرفت- عنبرآباد1396/03/0612:48
3كارگاه جاده ای در سه راهی غیبی سور- بیجار1396/03/0612:25
4كارگاه جاده ای در سه راهی غیبی سور- بیجار1396/03/0612:21
5كارگاه جاده ای در سنندج - دیواندره1396/03/0612:16
6كارگاه جاده ای در سنندج - دیواندره1396/03/0612:11
7كارگاه جاده ای در سه راهی عنبرآباد- كهنوج1396/03/0612:08
8كارگاه جاده ای در سنندج - دیواندره1396/03/0612:02
9كارگاه جاده ای در سنندج - دیواندره1396/03/0611:59
10كارگاه جاده ای در سنندج - دیواندره1396/03/0611:55
11كارگاه جاده ای در سرتك - منوجان1396/03/0610:55
12كارگاه جاده ای در مریوان - بازارچه مرزی1396/03/0610:25
13كارگاه جاده ای در سنندج - مریوان1396/03/0610:17
14كارگاه جاده ای در قشم- باسعیدو(ساحل شمالی)1396/03/0610:08
15كارگاه جاده ای در قشم- باسعیدو(ساحل جنوبی)1396/03/0610:06
16كارگاه جاده ای در سه راهی اسكله شهیدرجایی-*1396/03/0610:05
17كارگاه جاده ای در بندرلنگه- سه راهی بندرچا*1396/03/0610:02
18كارگاه جاده ای در كرج - قزوین (اتوبان)1396/03/0610:00
19كارگاه جاده ای در بندرلنگه- سه راهی بندرچا*1396/03/0610:00
20كارگاه جاده ای در خمیر- بندرلنگه1396/03/0609:58
21كارگاه جاده ای در خمیر -بندر لنگه1396/03/0609:55
22كارگاه جاده ای در خمیر -بندر لنگه1396/03/0609:53
23كارگاه جاده ای در سه راهی جكدان- درپهن1396/03/0609:52
24كارگاه جاده ای در تقاطع(رودان- جغین)- میناب1396/03/0609:48
25كارگاه جاده ای در تقاطع(رودان- جغین)- میناب1396/03/0609:47
26كارگاه جاده ای در سه راهی راشته - چیتگر1396/03/0609:40
27كارگاه جاده ای در سه راهی غیبی سور- بیجار1396/03/0609:28
28كارگاه جاده ای در مروست- علی آباد1396/03/0609:19
29كارگاه جاده ای در سلفچگان- دلیجان1396/03/0609:17
30كارگاه جاده ای در سقز-بانه1396/03/0609:16
31كارگاه جاده ای در دیواندره - سقز1396/03/0609:12
32كارگاه جاده ای در دیواندره - سقز1396/03/0609:08
33كارگاه جاده ای در سنندج - دیواندره1396/03/0609:04
34كارگاه جاده ای در كرج - قزوین (اتوبان)1396/03/0609:00
35كارگاه جاده ای در كرج - قزوین (اتوبان)1396/03/0609:00
36كارگاه جاده ای در گچسر- فشم1396/03/0609:00
37كارگاه جاده ای در تهران- كرج (اتوبان)1396/03/0609:00
38كارگاه جاده ای در سنندج - دیواندره1396/03/0608:59
39كارگاه جاده ای در اراك - فرمهین1396/03/0608:50
40كارگاه جاده ای در دیواندره - سقز1396/03/0608:49
41كارگاه جاده ای در جیرفت- ساردوئیه1396/03/0608:20
42كارگاه جاده ای در دهدشت- سرفاریاب1396/03/0608:20
43كارگاه جاده ای در سه راهی سی سخت- كاكان1396/03/0608:20
44كارگاه جاده ای در سه راهی تولیان- دیشموك1396/03/0608:10
45كارگاه جاده ای در سنندج - دیواندره1396/03/0608:06
46كارگاه جاده ای در نطنز - تقاطع (نطنز - كاش*1396/03/0608:00
47كارگاه جاده ای در اردستان - زواره1396/03/0608:00
48كارگاه جاده ای در تهران- امامزاده داود1396/03/0608:00
49كارگاه جاده ای در تهران- آبیك(اتوبان)1396/03/0608:00
50كارگاه جاده ای در تهران- ورامین1396/03/0608:00
51كارگاه جاده ای در رودهن- تهران1396/03/0608:00
52كارگاه جاده ای در ایلام - مهران1396/03/0608:00
53كارگاه جاده ای در گاوكشك- ابوالحیات1396/03/0608:00
54كارگاه جاده ای در ابتدای كمربندی یزد- انته*1396/03/0608:00
55كارگاه جاده ای در آزادراه نطنز- نجف آباد1396/03/0608:00
56كارگاه جاده ای در گلپایگان - سه راهی كاروا*1396/03/0608:00
57كارگاه جاده ای در نطنز - تقاطع (نطنز - كاش*1396/03/0608:00
58كارگاه جاده ای در اسفیج -راور(انتهای حوزه)1396/03/0608:00
59كارگاه جاده ای در كاشان - قم1396/03/0608:00
60كارگاه جاده ای در تقاطع سوك چم - مشهدارده*1396/03/0608:00
61كارگاه جاده ای در راوند - تقاطع ( میمه -دل*1396/03/0608:00
62كارگاه جاده ای در تهران- شهریار1396/03/0608:00
63كارگاه جاده ای در تهران- شهریار1396/03/0608:00
64كارگاه جاده ای در اردستان - كاشان1396/03/0608:00
65كارگاه جاده ای در نائین - اردستان1396/03/0607:45
66كارگاه جاده ای در كمربندی خیمنی شهر - نجف *1396/03/0607:45
67كارگاه جاده ای در كمربندی شمال نجف آباد1396/03/0607:45
68كارگاه جاده ای در كمربندی جنوب نجف آباد1396/03/0607:45
69كارگاه جاده ای در نجف آباد - فولادشهر1396/03/0607:45
70كارگاه جاده ای در آزاد راه كنارگذر غرب اصف*1396/03/0607:45
71كارگاه جاده ای در اردستان - كاشان1396/03/0607:30
72كارگاه جاده ای در اردستان - كاشان1396/03/0607:30
73كارگاه جاده ای در دهشیر- سه راهی مروست1396/03/0607:30
74كارگاه جاده ای در شاهدخت - سیرخون1396/03/0607:10
75كارگاه جاده ای در سیان - اصفهان1396/03/0607:07
76كارگاه جاده ای در اصفهان - نائین1396/03/0607:06
77كارگاه جاده ای در مهریز - انار1396/03/0607:00
78كارگاه جاده ای در مسیر جدید دهشیر - ابركوه1396/03/0607:00
79كارگاه جاده ای در بیرجند-سربیشه1396/03/0607:00
80كارگاه جاده ای در قاین - بیرجند1396/03/0607:00
81كارگاه جاده ای در سبزوار- حكم آباد1396/03/0607:00
82كارگاه جاده ای در سبزوار- حكم آباد1396/03/0607:00
83كارگاه جاده ای در دیهوك - بشرویه1396/03/0607:00
84كارگاه جاده ای در قاین - شاهدخت1396/03/0607:00
85كارگاه جاده ای در حاجی آباد(قاین)- كال شور1396/03/0607:00
86كارگاه جاده ای در سربیشه - شوسف1396/03/0607:00
87كارگاه جاده ای در سه راهی اركواز- سه راهی *1396/03/0607:00
88كارگاه جاده ای در مهریز -خاتم1396/03/0607:00
89كارگاه جاده ای در هرابرجان - توتك (باند دو*1396/03/0607:00
90كارگاه جاده ای در مروست- شهربابك1396/03/0607:00
91كارگاه جاده ای در باغچه - نیشابور1396/03/0607:00
92كارگاه جاده ای در بافق - بهاباد1396/03/0607:00
93كارگاه جاده ای در خرانق - ساغند1396/03/0607:00
94كارگاه جاده ای در مهریز - انار1396/03/0607:00
95كارگاه جاده ای در جاده قدیم یزد-تفت1396/03/0607:00
96كارگاه جاده ای در جاده قدیم یزد-تفت1396/03/0607:00
97كارگاه جاده ای در یزد- دهشیر1396/03/0607:00
98كارگاه جاده ای در ابتدای كمربندی لاهیجان- *1396/03/0607:00
99كارگاه جاده ای در ابتدای كمربندی لاهیجان- *1396/03/0607:00
100كارگاه جاده ای در ایرانشهر - تنگ سرحه (ترا*1396/03/0607:00
101كارگاه جاده ای در تربت حیدریه - رباط سنگ1396/03/0508:00
102كارگاه جاده ای در باندجنوبی اردكان - عقدا1396/03/0408:00
103كارگاه جاده ای در ساغند- رباط پشت بادام1396/03/0407:00
104كارگاه جاده ای در خرانق - اردكان1396/03/0407:00
105كارگاه جاده ای در خرانق - اردكان1396/03/0407:00
106كارگاه جاده ای در یزد- خضرآباد(یزد)1396/03/0407:00
107كارگاه جاده ای در مروست- علی آباد1396/03/0407:00
108كارگاه جاده ای در ابتدای رمپ ورودی به كمرب*1396/03/0407:00
109كارگاه جاده ای در یزد- دهشیر1396/03/0407:00
110كارگاه جاده ای در مروست- شهربابك1396/03/0407:00
111كارگاه جاده ای در بهاباد - دربند1396/03/0407:00