در حال بارگذاری ..
نرم افزار تلفن همراه 141
هم اکنون قابل دریافت است
ورود به سایت
اخبار و اطلاعیه ها

بازگشایی مسیر

بازگشایی مسیر

بازگشایی

25 بهمن

ساعت 10:40

استان خراسان رضوی

محور های1-تایباد به باخرز و بالعکس 2-تربت جام به باخرز و بالعکس 3-تربت جام به فریمان و بالعکس 4-تربت جام به تایباد و بالعکس 5-تربت جام به صالح آباد و بالعکس

به علت طوفان شن شدید و کاهش دید مسدود بود بازگشایی گردید.

منبع : مركز اطلاعات و كنترل ترافیك پلیس راهور ناجا و مرکز مدیریت راه های استان

مركز مدیریت راه های كشور

 

تاریخ :1396/11/25-ساعت: 11:30