در حال بارگذاری ..
نرم افزار تلفن همراه 141
هم اکنون قابل دریافت است
ورود به سایت
اخبار و اطلاعیه ها

(لغو محدودیت ترافیکی)

(لغو محدودیت ترافیکی)

(لغو محدوديت ترافيكي)
22 بهمن
ساعت 22:00
استان هاي تهران، مازندران و البرز
محورهاي كندوان و هراز
محدوديت يكطرفه به علت عادي بودن تردد در محورهاي فوق لغو و تردد به صورت دو طرفه انجام مي گردد.
اطلاع رساني به استان هاي مربوطه
منبع: مرکز اطلاعات و کنترل ترافيک پليس راهور ناجا
مركز مديريت راههاي كشور

تاریخ :1396/11/22-ساعت: 22:29