در حال بارگذاری ..
نرم افزار تلفن همراه 141
هم اکنون قابل دریافت است
ورود به سایت
اخبار و اطلاعیه ها

محدودیت ترافیکی

محدودیت ترافیکی

محدودیت ترافیکی
22 بهمن ماه
ساعت 12:00
استان های البرز و مازندران
محور کندوان
محدودیت محور فوق از ساعت 12:00 اجرا گردید.
مرکز مدیریت راه های کشور

تاریخ :1397/11/22-ساعت: 12:18