در حال بارگذاری ..
نرم افزار تلفن همراه 141
هم اکنون قابل دریافت است
ورود به سایت
اخبار و اطلاعیه ها

بازگشایی

بازگشایی

"بازگشایی"
20 دی
ساعت 21:30
استان خراسان رضوی
محور قوچان - درگز
(امام قلی)
به علت كولاك شدید و عدم دید كافی مسدود شده بود بازگشایی گردید.
 

تاریخ :1397/10/20-ساعت: 22:05