در حال بارگذاری ..
نرم افزار تلفن همراه 141
هم اکنون قابل دریافت است
ورود به سایت
اخبار و اطلاعیه ها
آخرین وضعیت راه های کشور - 31 شهریور ساعت 11:00 ( تاریخ :1398/6/31-ساعت: 11:10 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - تردد روان در محورهای هراز، چالوس ، فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت(رفت و برگشت) (*درضمن محورهای شمالی دارای بارش باران می باشند.) *آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها : - ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج-قزوین محدوده گل

آخرین وضعیت راه های کشور - 31 شهریور ساعت 10:00 ( تاریخ :1398/6/31-ساعت: 10:24 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - تردد روان در محورهای هراز، چالوس ، فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت(رفت و برگشت) (*درضمن محورهای شمالی دارای بارش باران می باشند.) *آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها : - ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین-کرج حدفاصل پای

آخرین وضعیت راه های کشور - 31 شهریور ساعت 09:00 ( تاریخ :1398/6/31-ساعت: 09:15 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - ترافیک نیمه سنگین در محور هراز مسیر رفت و برگشت محدوده گزنک - تردد روان در محورهای چالوس ، فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت(رفت وبرگشت) (*درضمن بارش باران در چهارمحور شمالی را شاهد هستیم.) *آخرین وضعیت ترافیکی سایر مح

اطلاعیه مرکز مدیریت راه های کشور مورخ 31 شهریور 98 ( تاریخ :1398/6/31-ساعت: 08:14 )
براساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی،سامانه‌های تردد شمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکرشده،‌ مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد درآنها به‌روال عادی درجریان است.طی شبانه ‌روز گذشته، ب

آخرین وضعیت راه های کشور - 31 شهریور ساعت 07:00 ( تاریخ :1398/6/31-ساعت: 06:57 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - تردد روان در محورهای هراز ، چالوس ، فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت(رفت وبرگشت) (*درضمن بارش باران در چهارمحور شمالی را شاهد هستیم.) *آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها : - ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج محدوده های پ

آخرین وضعیت راه های کشور - 31 شهریور ساعت 05:00 ( تاریخ :1398/6/31-ساعت: 05:12 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - تردد روان در محورهای هراز ، چالوس ، فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت(رفت وبرگشت) (*درضمن بارش باران در چهارمحور شمالی را شاهد هستیم.) *آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها : - ترافیک سنگین در آزادراه کرج-قزوین (رفت وبرگشت)

آخرین وضعیت راه های کشور - 31 شهریور ساعت 01:00 ( تاریخ :1398/6/31-ساعت: 00:57 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب محدوده های گچسر،نساءو حدفاصل سد امیرکبیر تا پورکان در برخی از مقاطع - تردد روان در محورهای هراز ، فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت(رفت وبرگشت) (*درضمن بارش باران در آزادراه ق

آخرین وضعیت راه های کشور - 30 شهریور ساعت 23:10 ( تاریخ :1398/6/30-ساعت: 23:13 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب محدوده های هریجان،سیاه بیشه،گچسر،نساءو حدفاصل سد امیرکبیر تا وینه در برخی از مقاطع - تردد روان در محورهای هراز ، فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت(رفت وبرگشت) (*درضمن بارش بار

آخرین وضعیت راه های کشور - 30 شهریور ساعت 23:00 ( تاریخ :1398/6/30-ساعت: 22:59 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل مرزن آباد تا مکارود ومحدوده های هزارچم،ولی آباد،سیاه بیشه،نساء و حدفاصل سد امیرکبیر تا وینه در برخی از مقاطع و ترافیک نیمه سنگین محدوده های پل زنگوله،سه راهی دیزین

آخرین وضعیت راه های کشور - 30 شهریور ساعت 21:00 ( تاریخ :1398/6/30-ساعت: 21:13 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل مرزن آباد تا مکارود ومحدوده های سیاه بیشه،نساء و حدفاصل سد امیرکبیر تا وینه در برخی از مقاطع و ترافیک نیمه سنگین محدوده های پل زنگوله،سه راهی دیزین و دارای بارش باران