در حال بارگذاری ..
نرم افزار تلفن همراه 141
هم اکنون قابل دریافت است
ورود به سایت
اخبار و اطلاعیه ها
آخرین وضعیت راه های کشور26-تیر ساعت 05:00 ( تاریخ :1398/4/26-ساعت: 05:18 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - تردد روان درمحور های هراز،چالوس، فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت مسیر (رفت وبرگشت) - در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می باشند. *آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها : - ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین-کر

آخرین وضعیت راه های کشور26- تیر ساعت 01:00 ( تاریخ :1398/4/26-ساعت: 00:55 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : ترافیک سنگین درمحورچالوس محدوده های بیلقان،کیلومتر4 - تردد روان درمحور های فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت مسیر (رفت وبرگشت) - در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می باشند. *محورهراز تا ساعت تا 5 بامدادچهارشنب

آخرین وضعیت راه های کشور25-تیرساعت 21:00 ( تاریخ :1398/4/25-ساعت: 21:05 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : ترافیک سنگین درمحورچالوس محدوده های بیلقان،کیلومتر4،آدران - تردد روان درمحور های ،فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت مسیر (رفت وبرگشت) - در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می باشند. *محورهراز از ساعت 21 سه شنبه

آخرین وضعیت راه های کشور25-تیرساعت 19:00 ( تاریخ :1398/4/25-ساعت: 19:25 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : ترافیک سنگین درمحورهراز جنوب به شمال محدوده سه راهی چلاو - تردد روان درمحور های چالوس،فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت مسیر (رفت وبرگشت) - در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می باشند. *محورهراز از ساعت 21 سه

آخرین وضعیت راه های کشور25-تیر ساعت 17:00 ( تاریخ :1398/4/25-ساعت: 17:31 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : ترافیک سنگین درمحورهراز محدوده پلیس راه جاجرود - تردد روان درمحور های چالوس،فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت مسیر (رفت وبرگشت) - در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می باشند. در ضمن محورهراز ازساعت 21 سه شنبه

آخرین وضعیت راه های کشور25-تیر ساعت 15:00 ( تاریخ :1398/4/25-ساعت: 15:12 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - تردد روان درمحور های هراز،چالوس،فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت مسیر (رفت وبرگشت) - در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می باشند. در ضمن محورهراز ازساعت 21 سه شنبه 25 تیرماه تا 5 بامدادچهارشنبه 26تیر ماه بدلی

آخرین وضعیت راه های کشور25-تیر ساعت 13:00 ( تاریخ :1398/4/25-ساعت: 13:31 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - تردد روان درمحور های هراز،چالوس،فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت مسیر (رفت وبرگشت) - در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می باشند. در ضمن محورهراز ازساعت 21 سه شنبه 25 تیرماه تا 5 بامدادچهارشنبه 26تیر ماه بدلی

آخرین وضعیت راه های کشور25-تیر ساعت 11:00 ( تاریخ :1398/4/25-ساعت: 11:10 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - تردد روان درمحور های هراز،چالوس،فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت مسیر (رفت وبرگشت) - در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می باشند. در ضمن محورهراز ازساعت 21 سه شنبه 25 تیرماه تا 5 بامدادچهارشنبه 26تیر ماه بدلی

آخرین وضعیت راه های کشور25-تیر ساعت 09:45 ( تاریخ :1398/4/25-ساعت: 09:45 )
*آخرین وضعیت محورهای شمالی : - تردد روان درمحور های هراز،چالوس،فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت مسیر (رفت وبرگشت) - در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می باشند. در ضمن محورهراز ازساعت 21 امشب 25 تیرماه تا 5 بامدادچهارشنبه 26تیر ماه بدلیل ا

آخرین وضعیت راه های کشور 25-تیرساعت 09:00 ( تاریخ :1398/4/25-ساعت: 09:16 )
آخرین وضعیت محورهای شمالی : - تردد روان درمحور های هراز،چالوس،فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت مسیر (رفت وبرگشت) - در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می باشند. *آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها : - ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج محدوده