در حال بارگذاری ..
نرم افزار موبایل 141 هم اکنون قابل دریافت است
 دور بين هاي نظارت تصويري
 دستگاههاي تردد شمار برخط
 کارگاه های جاده ای
انسداد ها
 وضعیت آب و هوا
پمپ بنزین
مجتمع های خدمات رفاهی
مساجد و نمازخانه ها
تصادفات
كاهش سرعت
راهدارخانه
بیمارستان ها و مجتمع های خدمات درمانی
تعمیرگاه ها
پایگاه های امداد فنی خودرو
 تابلو هاي پيام متغير ( VMS)
سامانه هواشناسي جاده ای (RWIS)
تهران
تهران - ساوه (ابتداي ...
: سرعت72
روانوضعیت :
تهران
تهران - پرديس (ابتداي ...
: سرعت78
روانوضعیت :
تهران
ساوه - تهران (ابتداي ...
: سرعت67
روانوضعیت :
تهران
پرديس - تهران (ابتداي ...
: سرعت77
روانوضعیت :
تهران
دماوند - رودهن
: سرعت95
روانوضعیت :
قم
قم - سلفچگان
: سرعت87
روانوضعیت :
قم
آزادراه قم - تهران (نعلبندان)
: سرعت104
روانوضعیت :
قم
آزادراه تهران - قم (رستوران ...
: سرعت111
روانوضعیت :
قم
سلفچگان - قم
: سرعت91
روانوضعیت :
قم
آزادراه تهران - قم (نعلبندان)
: سرعت118
روانوضعیت :
قم
آزادراه کاشان - قم
: سرعت0
روانوضعیت :
مازندران
ساري - قائمشهر
: سرعت73
روانوضعیت :
مازندران
قائمشهر - ساري
: سرعت85
روانوضعیت :
مازندران
بابل - آمل (بزرگراه)
: سرعت76
روانوضعیت :
مازندران
گزنک - آمل
: سرعت90
روانوضعیت :
مازندران
آمل - بابل (بزرگراه)
: سرعت86
روانوضعیت :
مازندران
آمل - گزنک
: سرعت87
روانوضعیت :
مازندران
بابل - قائمشهر
: سرعت84
روانوضعیت :
مازندران
قائمشهر - بابل
: سرعت82
روانوضعیت :
مازندران
قائمشهر - سوادکوه
: سرعت86
روانوضعیت :
البرز
آزادراه کرج - تهران کيلومتر25
: سرعت64
روانوضعیت :
البرز
کرج - چالوس مقطع پوركان
: سرعت42
نیمه سنگینوضعیت :
البرز
آزادراه کرج - قزوين (گلشهر)
: سرعت96
نیمه سنگینوضعیت :
البرز
آزادراه تهران - کرج کيلومتر25
: سرعت75
نیمه سنگینوضعیت :
البرز
چالوس - کرج مقطع پوركان
: سرعت52
روانوضعیت :
البرز
آزادراه قزوين - کرج (گلشهر)
: سرعت74
نیمه سنگینوضعیت :
اصفهان
اصفهان - مورچه خورت
: سرعت77
روانوضعیت :
آذربايجان شرقي
تبريز - ايلخچي
: سرعت71
روانوضعیت :
آذربايجان شرقي
ايلخچي - تبريز
: سرعت76
روانوضعیت :
خراسان رضوي
مشهد - چناران
: سرعت81
روانوضعیت :
خوزستان
ماهشهر - بندرامام
: سرعت111
روانوضعیت :
فارس
شيراز (اکبر آباد) - مرودشت ...
: سرعت85
روانوضعیت :
مرکزي
دليجان - سلفچگان
: سرعت96
روانوضعیت :
گيلان
لاهيجان - آستانه
: سرعت81
روانوضعیت :
گيلان
آزادراه امام زاده هاشم ...
: سرعت79
روانوضعیت :
گيلان
آزادراه رودبار - امام ...
: سرعت103
روانوضعیت :
آذربايجان غربي
اروميه - تبريز (شهيد ...
: سرعت85
روانوضعیت :
هرمزگان
حاجي آباد (فين) - بندر ...
: سرعت85
روانوضعیت :
زنجان
آزادراه زنجان - قزوين
: سرعت93
روانوضعیت :
اردبيل
اردبيل - آستارا
: سرعت97
روانوضعیت :
گلستان
گرگان - علي آباد
: سرعت83
روانوضعیت :
هرمزگان
حاجي آباد (سرچاهان) - ...
: سرعت81
روانوضعیت :