• آزاد راه قم - کاشان، تقاطع آزاد راه و جاده قدیم کاشان 3:37 AM
 • بزرگراه کمربندی قم، میدان 72 تن 3:39 AM
 • آزادراه تهران قم، کیلومتر20 - مجتمع مهتاب 3:39 AM
 • آزاد راه تهران به قم، كيلومتر43، فرودگاه امام 3:38 AM
 • بادرود-کاشان، ابوزیدآباد 3:34 AM
 • اصفهان - میمه ، پل شهید کاظمی 3:36 AM
 • آزادراه کاشان-قم، فین کاشان 3:38 AM
 • کاشان- قمصر، عوارضی 3:36 AM
 • آزاد راه قم- کاشان، کیلومتر 35 (مجتمع مارال ستاره) 3:38 AM
 • نطنز - اصفهان (آزاد راه )، رحمت آباد (نیه ) 3:35 AM
 • بادرود - کاشان، مجتمع آقاجانی بادرود 3:37 AM
 • اردستان-بادرود، موغار 3:37 AM