• آزاد راه قم - کاشان، تقاطع آزاد راه و جاده قدیم کاشان 10:42 PM
 • بزرگراه کمربندی قم، میدان 72 تن 10:43 PM
 • آزادراه تهران قم، کیلومتر20 - مجتمع مهتاب 10:44 PM
 • آزاد راه تهران به قم، كيلومتر43، فرودگاه امام 10:45 PM
 • بادرود-کاشان، ابوزیدآباد 10:41 PM
 • اصفهان - میمه ، پل شهید کاظمی 10:42 PM
 • آزادراه کاشان-قم، فین کاشان 10:41 PM
 • کاشان- قمصر، عوارضی 10:40 PM
 • آزاد راه قم- کاشان، کیلومتر 35 (مجتمع مارال ستاره) 10:42 PM
 • نطنز - اصفهان (آزاد راه )، رحمت آباد (نیه ) 10:42 PM
 • بادرود - کاشان، مجتمع آقاجانی بادرود 10:42 PM
 • اردستان-بادرود، موغار 10:43 PM