• ایلام- مهران، کیلومتر 2 (روستای مهدی آباد) 2:33 AM
  • ایلام - ایوان، کیلومتر 42.5 (محدوده روستای کله جوب) 2:34 AM
  • کرمانشاه - قزانچی، مقابل شهرک صنعتی 2:34 AM
  • کرمانشاه-کوزران، روستای باباجان 2:33 AM
  • حمیل-پل سیمره، حمیل 2:34 AM
  • قزانچی-کامیاران، روستای خانم آباد 2:34 AM
  • ماهیدشت-اسلام آباد، گردنه چهارزبر(مرصاد) 2:33 AM
  • سنندج - کامیاران، گردنه مروارید ( چشمه شفا) 2:32 AM
  • سنندج - کامیاران، سه راهی موچش 2:31 AM
  • سنندج-کامیاران، گردنه درکه (نران) 2:24 AM