در حال بارگذاری ..
نرم افزار موبایل 141 هم اکنون قابل دریافت است
محدودیت های ترافیکی
محدوديت‌هاي ترافيكي ايام نوروز 1396 از تاريخ 25 اسفند 95 لغايت 14 فروردين 96

با توجه به حجم فزاينده سفر در تعطيلات نوروز 96 و به منظور افزايش ظرفيت تردد در محورهاي مواصلاتي، تسهيل در عبور و مرور و ارتقاي ضريب ايمني از مورخ 95/12/25 الي 96/01/14 محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي عبور و مرور به شرح زير اجرا خواهد شد.

‌كليات 1- عبور و مرور انواع موتور سيكلت در ايام اجراي طرح نوروزي در تمامي آزادراهها و بزرگراهها و محورهايي كه ضرورت ايجاب نمايد ممنوع می باشد. 2- در تمامي محورهاي برون شهري كه در ايام فوق ممنوعيت و محدوديت ترافيكي براي انواع تريلر و كاميون اعمال مي گردد، عبور و مرور انواع تريلر، كاميون و تانكرهاي حامل مواد سوختي و فاسد شدني يا داراي مجوز از پليس راهور ناجا از اين امر مستثني بوده و ممنوعيت تردد اين قبيل وسايل نقليه فقط در راههايي اعمال مي گردد كه مقررات يكطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا مي شود و يا ممنوعيت تردد در طول سال دارند. 3- تردد انواع تريلر، كاميون و كاميونت در تاريخ 96/01/13 در كليه محورهاي برون شهري كشور ممنوع مي باشد. 4- تردد كاميون هاي حامل كود شيميايي در ايام تعطيلات نوروز به جز تاريخ هاي 26 ، 27 ، 28 ، 29 و 95/12/30 و همچنين 12 و 96/01/13 با رعايت مقررات و ضوابط در جاده هاي سراسر كشور به جز محورهاي هراز و كندوان بلامانع مي باشد.

برای مشاهده محدودیت محورها ، محور مورد نظر خود را انتخاب کنید.


نام محور :
محدوديت حمل و نقل محمولات ترافيكي

حمل و نقل محمولات ترافيكي كه از قبل پروانه عبور اخذ كرده اند در تمامي راه هاي اصلي برون شهري از ساعت 14:00 تاریخ 95/12/25 تا ساعت 07:00 تاریخ 96/01/06 و همچنين از ساعت 07:00 تاریخ 96/01/10 تا ساعت 06:00 صبح تاریخ 96/01/15 ممنوع مي باشد. شايان ذكر است براي تاریخ های 6 ، 7 ، 8 و 96/01/09 صرفاً براي محمولات ترافيكي اضطراري داراي ضرورت ملي حسب تشخيص مراجع صادر كننده مجوز عبور محموله صادر مي گردد.

محدوديت خودروهاي ترانزيت حامل مواد سوختي

ورود و تردد كليه خودروهاي ترانزيت مواد سوختي در داخل كشور از ساعت 07:00 روز پنجشنبه تاریخ 95/12/26 تا ساعت 07:00 روز يكشنبه تاریخ 96/01/06 و همچنين از ساعت 07:00 تاریخ 96/01/11 الي ساعت 24:00 تاریخ 96/01/14 ممنوع مي باشد، مضافا اينكه خودروهاي مذكور در ساير ايام محدوده زماني نوروز سال 1396 صرفا در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل هاي ايمن بين راهي خواهند بود و وسايل مذكور از ضوابط مندرج در رديف 2 بند الف – كليات ( درصفحه يك) مستثني مي باشد.

اعمال محدوديت هاي پيش بيني نشده

در صورت نياز به اعمال محدوديت هاي پيش بيني نشده در محورهاي تحت پوشش استانها به منظور كنترل و تنظيم عبور و مرور وسايل نقليه روساي قرارگاههاي پليس راه استان با هماهنگي پليس راه ناجا و بصورت مقطعي و منطقه اي با در نظر گرفتن فرصت كافي براي اطلاع رساني تصميمات مقتضي اتخاذ مي نمايند.مراتب توسط پليس راه ناجا به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اطلاع داده مي‌شود.