در حال بارگذاری ..
نرم افزار تلفن همراه 141
هم اکنون قابل دریافت است
ورود به سایت
محدوديت‌هاي ترافيكي ايام نوروز 1398
با توجه به حجم فزاينده سفر در تعطيلات نوروز 98 و به منظور افزايش ظرفيت تردد در محورهاي مواصلاتي، تسهيل در عبور و مرور و ارتقاي ضريب ايمني از مورخ 98/12/24 تا پایان98/01/17 محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي عبور و مرور به شرح زير اجرا خواهد شد.
الف) ‌محدودیت های کلی
1- عبور و مرور انواع موتور سيكلت در ايام اجراي طرح نوروزي در تمامي آزادراه ها و بزرگراه ها ، محورهای کرج – چالوس ، هراز ، فیروزکوه و سایر محورهايي كه ضرورت ايجاب نمايد ممنوع می باشد. 2- در تمامي محورهاي برون شهري كه در ايام فوق ممنوعيت و محدوديت ترافيكي براي انواع تريلر و كاميون اعمال مي گردد، عبور و مرور انواع تريلر، كاميون و تانكرهاي حامل مواد سوختي و فاسد شدني يا داراي مجوز از پليس راهور ناجا از اين امر مستثني بوده و ممنوعيت تردد اين قبيل وسايل نقليه فقط در راههايي اعمال مي گردد كه مقررات يكطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا مي شود و يا ممنوعيت تردد در طول سال دارند. 3- تردد انواع تريلر، كاميون و كاميونت در تاریخ 98/01/13 در كليه محورهاي برون شهري كشور ممنوع مي باشد. 4- تردد كاميون هاي حامل كود شيميايي در ايام تعطيلات پايان اسفندماه و نوروز به جز تاريخ هاي 28 و 98/12/29 و همچنين 4، 5، 12 و 98/01/13 با رعايت مقررات و ضوابط در جاده هاي سراسر كشور به جز محورهاي هراز و كندوان بلامانع مي باشد.
ب) محدودیت های محوری
پ) محدوديت های محمولات ترافيكي
1- حمل و نقل محمولات ترافيكي كه از قبل پروانه عبور اخذ كرده اند در تمامي راه هاي اصلي برون شهري از ساعت 07:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 98/12/26 تا ساعت 07:00 صبح روز دوشنبه تاریخ 98/01/05 و همچنين از ساعت 07:00 صبح روز جمعه تاریخ 98/01/09 تا ساعت 07:00 صبح روز پنجشنبه تاریخ 98/01/15 ممنوع مي باشد. 2- صدور مجوز عبور برای خودروهای ترافیکی از تاریخ 98/12/26 الی 98/01/14 ممنوع می باشد. تبصره : براي تاریخ های 6 ، 7 و 98/01/08 صرفاً براي محمولات ترافيكي داراي ضرورت ملي حسب تشخيص مراجع صادر كننده، مجوز عبور محموله صادر مي گردد.
ت) محدوديت های خودروهاي ترانزيت حامل مواد سوختي
ورود و تردد كليه خودروهاي ترانزيت مواد سوختي در داخل کشور از ساعت 07:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 98/12/26 الی ساعت 0700 صبح روز سه شنبه تاریخ 98/01/06 و همچنين از ساعت 07:00 صبح روز جمعه تاریخ 98/01/09 الی ساعت 07:00 صبح روز پنجشنبه تاریخ 98/01/15 ممنوع مي باشد ضمن اينكه خودروهاي مذكور در ساير ايام طرح نوروز سال 1398 صرفا در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل هاي ايمن بين راهي خواهند بود. تبصره : وسايل نقلیه موضوع این بند از ضوابط مندرج در رديف 2 بند الف) محدودیت های کلی(درصفحه يك) مستثني مي باشند.