در حال بارگذاری ..
نرم افزار موبایل 141 هم اکنون قابل دریافت است
مقالات - رانندگی در شب

عنوان

رانندگی در شب

تاریخ

2017-02-27T20:30:00Z

توضیحات

رانندگي در شب :

کارشناسان معتقدند قدرت بینایی انسان در شب کاهش می یابد و قدرت تشخیص اشیا از یکدیگر به مقدار قابل توجهی تنزل
پیدا می کند. فاصله و سرعت نیز هنگام شب بخوبی تشخیص داده نمی شوند. رانندگی در شب با وجود تردد کم خودروها،
دشواری ها و مشکلات خاص خود را دارد. درصد عمده ای از تصادفات در شب اتفاق می افتد. یکی از علتهای اصلی افزایش
سوانح رانندگی شبانه ، تاریکی هوا و محدود بودن دید راننده است. دراین حالت ، حوزه دید راننده منحصر به محدوده ای می شود
که بوسیله چراغهای وسیله نقلیه روشن شده است. از طرف دیگر استفاده از نور بالا سبب می شود قدرت دید رانندگانی که از
روبه رو می آیند، بشدت کاهش یافته و در نتیجه قادر به تشخیص مطلوب وضعیت مقابل خود نباشند. پس راننده ای که با نور بالا
حرکت می کند، نه تنها به هدف خود که روشن کردن هر چه بیشتر سطح جاده است ، نمی رسد؛ بلکه باعث تغییر مسیر و انحراف
رانندگان روبه رو شده و سبب ساز حادثه می شود.
نكاتي براي ايمن كردن رانندگي در شب :
- تا حد امکان از سفر در شب پرهیز کنید و در مواقع ضروری هنگام رانندگی در شب ، اگر احساس خستگی و خواب
آلودگی می کنید ، از ادامه رانندگی منصرف شده و در محل مناسب مانند مجتمع های رفاهی بین راهی استراحت کنید.
- جهت تابش نور چراغها را به درستی تنظیم کنید. زیرا چراغهای نا منظم باعث کاهش دید شما و کور شدن دید راننده
مقابل میشود و همچنین هرگز به نور بالای خودروهایی که از رو به رو می آیند ، خیره نشوید ، بلکه حاشیه سمت راست
و یا خط سفید وسط جاده را نگاه کنید
- در صورت بروزمشکل در خودرو به منتهی علیه سمت راست جاده بروید و پس از توقف، علامت هشدار دهندهای که در
خودروی شما قرار دارد برای اطلاع دیگر رانندگان در فاصله 044 متری محل توقف قرار دهید و هیچگاه در قسمت
آسفالت جاده )خطوط عبور(، خودروی خود را متوقف نکنید ؛ زیرا تشخیص آن برای دیگر رانندگان مشکل است.
- از سالم بودن چراغهای وسیله نقلیه اطمینان حاصل نمایند و با سرعتی حدود ۵۱ تا ۰4 کیلومتر کمتر از روز حرکت کنند و
به علائم راهنمایی و رانندگی ، ازجمله خط کشی ها، تابلوها و چراغهای راهنمایی توجه کامل داشته باشند.
- از کشیدن سیگار در هنگام رانندگی پرهیز کنید نیکوتین و منواکسید کربن باعث مختل شدن دید شبانه می شود
- با اینکه در هوای گرگ میش نیازی چندانی به روشنایی ندارید اما باعث میشود که دیگر رانندگان شما را ببینند.زیرا
همانگونه که میدانید دیده شدن به اندازه دیدن اهمییت دارد
و در انتها
- قبل از شروع سفر از آخرین وضعیت مسیر پیش رو اطلاع پیدا کرده و بعد با توجه به شرایط برنامه ریزی سفر را انجام
دهید.
ارسال : اکبر اختیاری -کارشناس مرکز مدیریت راههای کشور

توصيه انندگي در شب (1).pdfتوصيه انندگي در شب (1).pdf