در حال بارگذاری ..
نرم افزار موبایل 141 هم اکنون قابل دریافت است
مقالات - سوانح رانندگی برخورد با حیوانات

عنوان

سوانح رانندگی برخورد با حیوانات

تاریخ

2017-02-27T20:30:00Z

توضیحات

​سوانح رانندگي برخورد با حيوانات :

با توجه به افزايش تصادفات با حيوانات در جاده هاي كشور ، بايستي رانندگان نسبت به خطرات برخورد با حيوانات كه علاوه بر

صدمه به حيات وحش ، سبب وارد آمدن خسارت جاني و مالي به رانندگان مي شود آگاهي يافته و نسبت به رعايت مقررات

رانندگي در مكانهاي پرخطر اقدام نمايند.

به نقل از ديده بان حقوق حيوانات ، سرعت عكس العمل تمام حيوانات، براي فرار از تصادف، نسبت به سرعت عادي و مجاز

رانندگي در اغلب جاده هاي كشور كمتر است... حتا سرعت يوز پلنگ كه سريعترين دونده جهان است! با توجه به جميع مسايل

ذكر شده، آنها به صورت طبيعي وارد جاده ميشوند و در صورت عكس العمل نامناسب ما، سبب تصادف خواهند شد.

هنگام رانندگي تمام مقررات را رعايت كنيد و به حقوق ديگران احترام بگذاريد. شما صاحب جاده نيستيد! آنرا با ديگران شريكيد.

پس در رانندگي به ديگران كمک كنيد. خطرات پيش رو را شناسايي كرده و از ريسک آنها بكاهيد. از علايم راهنمايي و رانندگي

تبيعيت كنيد. حيوانات از علايم راهنمايي و رانندگي طبيعت نميكنند!!! پس هميشه مراقب ورود بي اجازه آنها به جاده و مسير

حركتتان باشيد.

چه بايد کرد:

- كاهش سرعت در مناطق خطر خصوصا در هنگام شب )برخورد با سرعت بالاي 05 كيلومتر بر ساعت ،حتي براي حيوانات

كوچكتر مانند گربه سانان، صدمات غيرقابل باوري ايجاد مي كند .همچنين سرعت بالا سبب عدم كنترل نقليه ، ترمز

ناگهاني و تصادف نقليه هاي پشت سري مي شود.(

- الزام كمربند ايمني براي تمام سرنشينان

- توجه به دو طرف جاده و توجه به جلو تا حداكثر ميزان ديد توسط راننده و تمام سرنشينان

- هوشياري بيشتر خصوصا هنگام غروب و طلوع خورشيد كه ميزان ديد كاهش يافته و فعاليت حيوانات بيشتر مي شود.

- تميز كردن شيشه و چراغهاي جلوي خوردرو

- عدم سبقت گيري از ساير نقليه ها و رعايت فاصله مجاز

- كاهش سرعت تا زمان توقف هنگام مشاهده حيوان و عبور از آن به آرامي و نيز آگاه كردن رانندگان عقب با روشن كردن

فلاشر

- در تاريكي هوا هرگز از نور قوي و بالاي چراغ هاي جلو به صورت ممتد استفاده نكنيد. نور قوي سبب خيره شدن

حيوانات به چراغ شده و سبب سكون حيوان ميشود.

- درصورت سكون حيوان، با بوق زدن متناوب و خاموش و روشن كردن چراغهاي جلوي خودرو ، حيوان را از جلوي جاده

به خارج مسير هدايت دهيد

- در صورت مشاهده پرندگان در حاشيه جاده يا هنگام پرواز آنها از روي جاده و در مسير شما، جهت جلوگيري از برخورد،

با به صدا در آوردن بوق آنها را رم دهيد. پرندگان بلافاصله با شنيدن صداي بوق، مخروط انتشار صوت را خالي كرده و

براي شما تونلي را باز خواهند كرد.

- بعد از برخورد با حيوان ، نسبت به رفع خطر براي ساير خودروها اقدام و پستهاي پليس و راهداري را خبر نماييد.

حوزه حقوقي برخورد با حيوانات 

- ماده 015 آيين نامه راهنمايي رانندگي مصوب 1831 هيات محترم وزيران

طبق اين ماده ، هركس كه مسوول حركت و هدايت حيوانات است ، هنگام عبور از عرض يا طول معابر در شب ، بايستي از

علايم سيار مانند فانوس ، چراغهاي الكتريكي ، دستانه يا راكت شبرنگ دار استفاده نمايد. رانندگان نيز موظفند با ديدن

حركت گله و رمه از سرعت خود كاسته و در صورت لزوم تا عبور احشام توقف نمايند.

- رديف 180 جرايم رانندگي مصوب 1835 هيات محترم وزيران" حركت دادن غير مجاز يا رها نمودن انواع حيوانات در

راهها":صاحب احشام طبق اين منبع قانوني موظف به پرداخت جريمه مي باشند.

همچنين صاحب احشام موظف به پرداخت ديه در صورت فوت راننده و يا سرنشينان نقليه برخورد شده با احشام اهلي كه در

منطقه با عبور غير مجاز )تمام مناطق غير از مناطق مخشص شده( رخ داده است مي باشد.

ارسال : ليلا عزيزي – كارشناس ارشد برنامه ريزي حمل ونقل​

سوانح رانندگي برخورد با حيوانات.pdfسوانح رانندگي برخورد با حيوانات.pdf