در حال بارگذاری ..
نرم افزار موبایل 141 هم اکنون قابل دریافت است
مقالات - سرعت غیر مجاز

عنوان

سرعت غیر مجاز

تاریخ

2017-02-27T20:30:00Z

توضیحات

​آيا رانندگان به تابلوي سرعت مجاز در حين رانندگي توجه مي کنند؟

فقط يک روز بخواهيد تا در همه خيابانها و بزرگراهها و جاده هاي برون شهري با سرعت مجاز برانيد خواهيد

ديد که وضعيت حاکم بر جاده که از رانندگان ديگر بوجود مي آيد مانع شما خواهد شد، زيرا که رانندگان ديگر

ماشين خودرا از عقب به شما مي چسبانند و سبب دستپاچگي شما شده که آن نيز سبب فشار آوردن به شما در

جهت افزايش سرعت و يا تغيير خط مي شود.پس از آن ممکن است به اين نتيجه برسيد که شما تنها راننده اي

هستيد که با سرعت مجاز مي رانيد..

نظ​رسنجي ها نشان ميدهد که بيشتر رانندگان وسايط نقليه از سرعت مجاز تخطي کرده و تصور مي کنند سرعت

آنها آسيبي به کسي نمي رساند.همچنين رانندگان معمولا سرعت خود را با سرعت ترافيک در جريان ، ونه

سرعت مقرر شده در تابلوي سرعت، تنظيم مي کنند و آن را ايمن تصور مي کنند.اکثر آنها حتي پس از جريمه

شدن توسط پليس که سرعت ثبت شده آنها توسط دوربين سندي است بر آن، حتي باور نمي کنند که تا اين

حداز سرعت مجاز تخطي نموده اند.

اما رانندگان بايد بدانند که تحقيقات نشان ميدهند که افزايش سرعت ، ريسک تصادف را بصورت تواني

بالا مي برد. همچنين سرعت بالا و شتاب گيري سريع مصرف سوخت را طبق گزارش سازمان حفاظت

محيط زيست آمريکا تا 33 ٪ در بزرگراهها و 5 درصد در شهرها بالا مي برد.

ارسال : ليلا عزيزي - کارشناس ارشد برنامه ريزي حمل ونقل​

سرعت مجاز (1).pdfسرعت مجاز (1).pdf